v
cekar

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI TER POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA ARTFUNK.SI


A.) POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA ARTFUNK.SI


1. Vsak uporabnik spletnega mesta artfunk.si strinjati se mora strinjati s Splošnimi pogoji uporabe artfunk.si (v nadaljevanju pravila). Pogoj za uporabo spletnega mesta artfunk.si.je sprejem pravil Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost vsakega uporabnika je, da se z njimi seznani vsakokrat, ko posodablja ponudbo svojih izdelkov ali  kupuje izdelke na artfunk.si. Po nadaljni uporabi spletnega mesta artfunk.si, se smatra da se uporabnik s temi spremembami strinja.


2. Spletno mesto artfunk.si je le posrednik med kupci in prodajalci.

 

3. Registracija na spletnem mestu artfunk.si. je brezplačna. Odprtje uporabniške trgovine in objava ponudbe izdelkov pa se na Spletnem mestu Artfunk.si uporabniku (prodajalcu) zaračuna po veljavnem ceniku objavljenem na spletni strani Artfunk.si, katerega uporabnik lahko najde pod zavihkom "Cenik".

 

4. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do spletnega mesta artfunk.si. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko samo eno ime. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

 

5. Spletno mesto artfunk.si ter njen upravljalec oziroma lastnik ne odgovarja za resničnost oddanih spletnih ponudb in njihovo vsebino. Za objavljeno ponudbo, vključno z vsemi fotografijami, povezavami in besedilom, je izključno odgovorna tista oseba, ki objavi to ponudbo.

 

6. Vsak uporabnik spletnega mesta artfunk.si s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namene delovanja spletnega mesta artfunk.si ter pošiljanje elektronske pošte v skladu s 33. točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta artfunk.si, JR Produkcija, Janez Žlebič, s.p., Liškova ulica 5, Černelavci, 9000 Murska Sobota. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta artfunk.si

 

 7. Podatki o prodanih izdelkih se pri upravljalcu hranijo, najem trgovine (prostora na splertni strani Artfunk.si) pa se uporabniku zaračuna po sistemu treh možnih paketov. Uporabnik lahko izbira med tremi ponujenimi paketi najema trgovine, ki se uporabniku zaračunajo bodisi mesečno ob koncu meseca, polletno ob koncu tekočega meseca prijave ali letno ob koncu tekočega meseca prijave. Rok plačila je 8 dni.

 

8. V primeru, da uporabnik zamudi s plačilom  se ga na to opozori po spletni pošti. Če ta na zahtevo upravljalca še vedno ne plača najema trgovine v roku, ki je določen v 33. točki teh pravil, se uporabnikova trgovina izbriše iz spletnega mesta Artfunk.si.

 

9. Uporabnik spletnega mesta Artfunk.si se zavezuje, da bodo njegove vsebinske in slikovne ponudbe izdelkov resnične; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma kaznivega dejanja, bo upravljavec sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo ponujal izdelkov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ).
Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svojo ponudbo ne sme kopirati vsebin ponudb drugih uporabnikov.

 

10. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal ponudb za koga drugega, brez njegovega soglasja.

 

11. Ponudba mora vsebovati sliko in ceno predmeta, ki se prodaja, znesek, ki je naveden v ponudbi predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da ponudbo izdelkov odda uporabnik podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za ddv, mora cena vključevati ddv in ustrezno označiti višino ddv-ja, ki predstavlja del končne cene. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.

 

12. Fotografije v ponudbi morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih in tekstovnih gradiv ni dovoljena.

 

13. Ponudba izdelkov mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo, če pri vpisu prodajalec na seznamu ne najde kategorije svojih izdelkov, naj kontaktira upravljalca in upravljalec bo dodal novo kategorijo na seznam.

 

14. Slika in opis izdelka morata opisovati predmet prodaje.

 

15. Uporabnik lahko za isti predmet odda le eno prodajno ponudbo . Prav tako ni dovoljena objava prodajnih ponudb za isti predmet v različnih kategorijah.

 

16. Prepovedano je oglaševanje ukradenih, ponarejenih in piratskih izdelkov. Ponarejeni izdelki so izdelki, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratski izdelki so izdelki, ki so kopija (replika) ali imitacija izdelkov izdelanih brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

 

17. Objave, ki vsebuje posebne ponudbe, kot so npr. popust, darilo, ipd., mora imeti to posebno ponudbo jasno označeno ter jasno navedeno, kje se nahajajo pogoji za pridobitev te posebne ugodnosti.

 

18. Z oddajo ponudbe prodajalca za posamezen izdelek in sprejemom le-te ponudbe s strani kupca, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

 

19. Uporabnik, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

 

20. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu Artfunk.si - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta Artfunk.si si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu Artfunk.si, njegovem upravljalcu oziroma lastniku. Presojo o tem si upravljalec v celoti pridržuje.

 

21. Upravljavec spletnega Artfunk.si si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave uporabnika, če posamezna ponudba vsebuje:
• HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa
• stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani,
• vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta,
• razne skripte,
• obrazce z vnosnimi polji,
• t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed. Določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu,
• »skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj mali oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden,
• žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet ali storitev navedena v ponudbi ne more biti predmet ali storitev trgovanja ter
• oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu Artfunk.si ter hkrati krši ta pravila.

 

22. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Artfunk.si ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

 

23. Z objavo ponudbe izdelkov na Artfunk.si, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov. Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

 

24. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi Artfunk.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Artfunk.si. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA. Upravljavec se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta Artfunk.si

 

25. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegovo ponudbo izdelkov, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino ponudbe in povezavo na spletno mesto www.artfunk.si

 

26. Vsebina spletnega mesta Artfunk.si je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta Artfunk.si vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno mesto neizključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj vnos.

 

27. Uporabnike se lahko preko spletnega mesta Artfunk.si kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje storitve ali izdelka.

 

28. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta Artfunk.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

 

29. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu Artfunk.si, njegovem upravljalcu oziroma lastniku.

 

30. Upravljavec ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa ponudbe izdelkov ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru Artfunk.si, njen upravljavec ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Artfunk.si si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega mesta Artfunk.si .

 

31. Upravljavec spletnega mesta Artfunk.si si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik ponudbe izdelkov, oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije unikatnih izdelkov, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

 

32. Upravljavec uporablja programsko opremo za analizo uporabe spletnega mesta Artfunk.si. Na ta način lahko ovrednoti uporabo spletnega mesta ter pridobi pomembna spoznanja o potrebah uporabnikov Artfunk.si Ta spoznanja pripomorejo, da se lahko še dodatno izboljša kakovost spletnega mesta. V zvezi s tem se lahko pojavijo tudi tako imenovani „cookies“(piškotki). To so besedilne datoteke, ki se shranjujejo v računalniku obiskovalca. Omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To upravljavcu omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabniki praviloma odklonijo ali izbrišejo z ustreznimi nastavitvami iskalnika. Vendar pa se v tem primeru lahko zgodi, da ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki jih posamezni uporabniki dajo na razpolago. Z uporabo tega spletnega mesta izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe tega spletnega mesta.

 

33. Upravljavec spletnega mesta Artfunk.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Splošne pogoje uporabe Artfunk.si brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba spletnega mesta Artfunk.si po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.artfunk.si.

 

34. Vsi kupci na stran Artfunk.si imajo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnjen izdelek mora biti neuporabljen in nepoškodovan. Prodajalec potrošniku vrne kupnino (brez stroškov dobave) v roku 7 dni od prejema izdelka oz. ga zamenja za izdelek enake vrednosti (po želji potrošnika). Strošek vračila blaga podjetju nosi potrošnik, ki se je odločil izdelek vrniti.

 

35.Trovine, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljene. Prav tako niso dovoljene trgovine, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

 

36. Alkohol in živila je na  spletnem mestu artfunk.si dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

 

37. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov.

 

38. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

 

B.) PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Upravljalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Upravljalec za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletnega središča artfunk.si, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Upravljalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Na spletni strani Artfunk.si  se bodo shranjevali piškotki, ki so bistvenega pomena za funkcionalnost spletne strani. Npr. spletna košarica potrebuje piškotke za prijavo in za shranjevanje artiklov v njej.

Spletna stran Artfunk.si bo shranjevala vse nebistvene piškotke dokler obiskovalec spletne strani tega ne prepove.

 

Komunikacija

 

Upravljalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

 

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 

   jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

   pošiljatelj bo jasno razviden,

   različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

   jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

   željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

 

Mnenja/komentarji uporabnikov

 

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Upravljalec omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Upravljalec ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

 

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in Upravljalec dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Upravljalec ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na Upravljalca .

 

Varstvo otrok

 

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasna. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Upravljalec kot tudi trgovci na artfunk.si ne smejo sprejemati naročila od nekoga, za katerega vejo ali sumijo, da je otrok, ne da bi zato imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Upravljalec kot tudi trgovci brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne smejo sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako Upravljalec kot tudi trgovec tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

Ponudnik kot tudi trgovec na artfunk.si ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

 

 

Podatki o upravljavcu spletnega mesta artfunk.si: JR Produkcija, Janez Žlebič s.p., Liškova ulica 5, Černelavci, 9000 Murska Sobota 

Murska Sobota, 8. 3. 2013

Copyright (c) 2013 Artfunk, JR Produkcija. Vse pravice pridržane
Uporaba te spletne strani zahteva sprejem pogojev uporabe in pravilnika o zasebnosti.

PIŠKOTKI
Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.
Nadaljuj več